با استفاده از سوپهای نیمه آماده گلها می توان در کوتاهنرین زمان ،غذایی خوشمزه ،لذیذ ،کامل و سرشار از مواد مغذی را مهمان سفرههای خود قرار داده و از کیفیت و کمیت برتر آن بهره مند شویم و متفاوت بودن را احساس کنیم
وزن:70 گرم

تعداد در کارتن :6 باکس 12 عددی
وزن : 70 گرم

تعداد در کارتن : 6 باکس 12 عددی
وزن:70گرم

تعداد در کارتن:6باکس 12عددی
وزن:70گرم

تعداد در کارتن:6باکس 12عددی
وزن:70گرم

تعداد در کارتن:6باکس 12عددی
وزن:70گرم

تعداد درکارتن:6باکس 12عددی
وزن:75گرم

تعداد در کارتن:6باکس 12عددی
وزن تقریبی : 100 گرم آلومنیومی
تعداد در کارتن : 6 باکس 12 عددی
آش رشته