توضیحات محصول:
پروتئین سویای گلهابدون کلسترول،ضدسرطان،افزایش دهنده بافت عضلانی ،جلوگیری کننده از پوکی استخوان وحاوی آنتی اکسیدانهای ضروری بدن می باشد دانه های روغنی سویا طبق روشهای استاندارد ورایج جهان روغن گیری وپس از طی مراحل مختلف،سویای بدست آمده با کیفیتی مرغوب وسرشار ازپروتئین دربسته بندی های متنوع وجدید به عنوان جایگزینی ارزان ،مقوی وسالم به جای گوشت قرمز به بازار عرضه می گردد.
وزن:200گرم

تعداد درکارتن:10 ِ14 ِ24
وزن: 80 ِ100 ِ150 ِ200 ِ250گرم

تعداد در کارتن: 32 ِ 36 ِ 40 ِ 48
وزن:10کیلویی
وزن: 800 گرم

تعداد درکیسه: 6