توضیحات محصول:
صنایع غذایی گلهاجهت خوشمزه وخوش طعم کردن غذاهای شماانواع چاشنی هارابا بهترین کیفیت ومرغوبترین مواد اولیه مطابق با ذائقه های مختلف،درحد استاندارد های جهانی وقابل مقایسه با انواع چاشنی های داخلی وخارجی عرضه می نماید.تا با امتحان کردن آن توان محصولات گلها دراولین وبهترین بودن به اثبات برسد.
وزن:90گرم

شرینگ:8 عددی سوپری و 15عددی
وزن:90گرم

شرینگ:8 عددی سوپری و 15عددی
وزن: 100 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن: 80 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 80 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 80 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 100 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
گل برگ گل سرخ

وزن: 10 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 80 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 80 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 50گرم قوطی

شرینگ :9 عددی سوپری و20 عددی
وزن: 100 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن : 50 گرم
شرینگ 6 عددی ، 6 شرینگ در یک کارتن
وزن: 90 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 80 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 50 گرم

تعداد در کارتن: 20 - 50 عددی
وزن: 100 گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن: 200 گرم

شرینگ :6 عددی
وزن: 50 گرم

شرینگ :9 عددی سوپری و20 عددی
چاشنی سالاد
چاشنی پیتزا، لازانیا و ماکارونی
چاشنی ذرت
چاشنی ماست و خیار
گرانول سیر درآسیابی