توضیحات محصول:
قلم کلیه ادویه جات گلها از منابع اصلی ومعتبر خارجی (هندوستان)وداخلی تهیه وبه طورمکانیزه درشرایط کاملا بهداشتی سرت،بوجاری،الک وسپس آسیاب می گرددپس از آن به سازمان انرژی اتمی جهت استریل وضدعفونی نمودن ارسال می گردد .ادویه جات گلها دربسته بندی های pet،جعبه وسلفونی سه لایه لمینیت شده در اوزان مختلف با کیفیتی مرغوب در سراسر کشوردراختیار مصرف کنندگان فهیم قرارمی گیرد.امید است با مصرف محصولات بهداشتی ومعتبر،اجناس متفرقه وبدون پروانه های بهداشتی راه به جایی نبرده وسلامت جامعه به خطر نیفتد.
وزن: 100 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن:20 ِ50 ِ80 ِ100گرم

تعداد در کارتن: 30 ِ80و 6باکس 30عددی
وزن: 80 ِ 100گرم

تعداد در کارتن: 16 ِ40
وزن: 80 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن: 40 گرم
شرینگ 6 عددی ، هر 6 شرینگ در یک کارتن
وزن: 60 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن:80گرم

شرینگ :8عددی سوپری و15عددی
وزن : 40 گرم
شرینگ 6 عددی ، هر 6 شرینگ در یک کارتن
وزن :40 گرم
شرینگ 6 عددی ، هر 6 شرینگ در یک کارتن
وزن:100گرم

شرینگ:8عددی سوپری و15عددی
وزن : 400 گرم
شرینگ 6 عددی ،4 شرینگ در یک کارتن
وزن:20 ِ50 ِ80 ِ100گرم

تعداد در کارتن: 30 - 50 - 80و 6باکس 25عددی
وزن: 80 ِ 100گرم

تعداد در کارتن: 16 ِ40
وزن: 90گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن : 450 گرم
شرینگ 6 عددی ، 4 شرینگ در یک کارتن
وزن: 80 ِ 100گرم

تعداد در کارتن: 16 ِ40
وزن: 20- 50 - 80  - 100 - 200گرم

تعداد در کارتن: 28 - 30 - 60 - 80
وزن: 100 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن: 20- 50 - 80  - 100 گرم

تعداد در کارتن:  30 - 60 - 80
وزن: 80 ِ 100گرم

تعداد در کارتن: 16 ِ40
وزن: 100 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن : 400 گرم
شرینگ 6 عددی ،4 شرینگ در یک کارتن
وزن: 80 ِ 100گرم

تعداد در کارتن: 16 ِ40
وزن: 80 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن: 20- 50 - 80  - 100 گرم

تعداد در کارتن:  30 - 50- 80
وزن: 80 ِ 100گرم

تعداد در کارتن: 16 ِ40
وزن: 80 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن: 15- 50 - 80  - 100 گرم

تعداد در کارتن:  30 - 50- 80
وزن: 80 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن: 20- 50 - 80  - 100 گرم

تعداد در کارتن:  30 - 40 - 80
وزن: 80 ِ 100گرم

تعداد در کارتن: 16 ِ40
وزن : 400 گرم
شرینگ 6 عددی ،4 شرینگ در یک کارتن
وزن: 20 - 50 - 80  - 100 گرم

تعداد در کارتن:  30 - 50- 80
وزن:70 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن: 20 - 50 - 80  - 100 گرم

تعداد در کارتن:  20 -24 
وزن : 30 گرم
شرینگ 6 عددی ،6 شرینگ در یک کارتن
وزن: 15 گرم

تعداد در کارتن: 6 باکس 25 عددی
وزن : 30 گرم
شرینگ 6 عددی ، 6 شرینگ در یک کارتن
وزن: 80 گرم

شرینگ: 8عددی سوپری و15عددی
وزن: 100 گرم

شرینگ: 10 عددی
وزن: 200 گرم

شرینگ: 6 عددی 
زردچوبه،فلفل،دارچین،ادویه

وزن:60 گرم

شرینگ:6 عددی
وزن: 40 گرم

تعداد در کارتن:  15 عددی 
وزن : 250 گرم
شرینگ 6 عددی ،4 شرینگ در یک کارتن
دارچین سلفونی
زنجبیل جعبه
ادویه پلویی جعبه
قلم زیره pet
گرانول سیر درآسیابی
گرانول موسیر درآسیابی
نعنا پت خانواده
ادویه پلویی pet
کلیه ادویه جات و چاشنی ها در کیسه های 5 کیلویی