توضیحات محصول:
خشکبار گلها ،تهیه شده ازبهترین ومرغوبترین مواد اولیه درتبریز پس از آماده سازی اولیه بوجاری،سرتینگ ودستچین می شود ودر بسته بندی های مختلف در فروشگاه های سراسر کشوردراختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می گیرد.خلال پسته وخلال بادام گلها تهیه شده از مرغوبترین مواد اولیه ،با سیستمی مکانیزه وکاملا بهداشتی ،سرت،دستچین،دانه بندی وسپس بسته بندی می شود تا باعث هرچه رنگین ترشدن سفره شما عزیزان گرددو پودر نارگیل تازه گلها نیز که از مرغوبترین نوع وارداتی بوده که پس از فرآوری درپروسه تولید به بازار مصرف عرضه می گردد.
وزن تقریبی :15 گرم جعبه
وزن تقریبی : 15 گرم جعبه
وزن تقریبی : 15 گرم جعبه
وزن:150 ِ200 گرم

تعداد درکارتن:20 ِ 40
وزن: 300 گرم

شرینگ: 6عددی
وزن: 50 ِ 80 گرم

تعداد در کارتن:24 ِ60
وزن:80 گرم

شرینگ :8 عددی سوپری و15 عددی
وزن: 50 ِ 150 گرم

تعداد در کارتن: 20
وزن:200 گرم

شرینگ :6عددی
وزن: 100 - 150 گرم

تعداد در کیسه:12 - 15
وزن: 20 گرم

تعداد در کارتن:15
وزن:80 گرم

شرینگ :8 عددی سوپری و15 عددی
وزن: 50 گرم

تعداد در کارتن:30 - 80
وزن: 5 گرم

تعداد در کارتن:6 باکس 25 عددی
وزن:50 گرم

شرینگ :8 عددی سوپری و15 عددی
وزن: 5 گرم

تعداد در کارتن:6 باکس 25 عددی
وزن:100گرم

شرینگ :3-6عددی سوپری 
وزن:50 گرم

شرینگ :8 عددی سوپری و15 عددی