توضیحات محصول:
اجناس تک پرسی گلها برای استفاده درکلیه رستورانها،فست فودها،کیترینگها،بیمارستان ها،آشپزخانه هاوتالارها دربسته بندی های تک پرسی،باهمان کیفیت اجناس بسته بندی در مراکزفروش عرضه می گردد.
وزن: 5 کیلویی
وزن: 5 کیلویی
وزن: 5 کیلویی
وزن: 5 کیلویی
وزن: 5 کیلویی
وزن: 5 کیلویی