توضیحات محصول:
آردها دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،از بهترین منابع و مواد اولیه تهیه وپس ازبوجاری و الک کردن در بسته بندی های سلفونی ،جعبه و کیسه در اوزان مختلف به بازار عرضه می گردد. انواع آرد تولیدی دراین واحد از بهترین مواد اولیه تولید و دربهترین شرایط و امکانات بسته بندی می شود. آردسوخاری، پودر سوخاری، پودرکتلت، پوره سیب زمینی و پودرفرنی طبق فومولاسیون های خاص، مطابق با استانداردهای جهانی در واحدR&D مجتمع صنایع غذایی گلها تهیه و دراختیار مصرف کنندگان عزیز قرار می گیرد.
وزن: 500 ِ 600گرم

تعداد درکارتن:20ِ12
وزن: 500 گرم سلفونی متالایز

تعداد در کارتن: 20
وزن: 200 گرم

تعداد در کارتن: 10 ِ14 ِ24
وزن: 100 ِ 200گرم

تعداد در کارتن: 10 ِ14 ِ24
وزن: 100 گرم

تعداد در کارتن: 20
وزن: 100 گرم

تعداد در کارتن: 20 ِ 50
وزن: 120 گرم

تعداد در کارتن: 20 ِ 50
وزن:250 گرم
تعداد در کارتن: 10-14-24 عددی
وزن: 80 گرم

تعداد در کارتن: 20
وزن: 200 گرم
تعداد در کارتن: 10 - 14 - 24
وزن: 80 گرم

تعداد در کارتن: 10 - 14 - 24
وزن: 80 گرم

تعداد در کارتن: 10 - 14 - 24
وزن: 150 گرم

تعداد در کارتن: 10 - 14 - 24
وزن: 100 گرم

تعداد در کارتن: 10 - 14 - 24
وزن: 500 گرم

تعداد در کارتن: 12
وزن: 300گرم

تعداد در کارتن: 10 - 14 - 24
وزن: 200 گرم

تعداد در کارتن: 10 - 14 - 24
وزن: 120 گرم

تعداد در کارتن: 10 - 14 - 24
آرد سفید
آرد برنج
آرد نشاسته
پودر ادویه سوخاری(کنتاکی)