توضیحات محصول:
پودرژله گلها،در طعم های مختلف وبا استفاده از مواداولیه مرغوب وفرموله شده در واحد R&Dگلها در تمامی فروشگاههای معتبر سراسر کشوردراختیار شماست .فقط با یکبار امتحان مزه آن را فراموش نخواهید کردوبی شک آنرا به دیگران نیز توصیه خواهیدکرد
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد درکارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:30
وزن:100گرم

تعداد در کارتن:4 باکس 9 عددی
وزن : 100 گرم
تعداد در کارتن :4 باکس 9 عددی
پودر ژله هلو