توضیحات محصول:
سیر وپیاز ایرانی،با کیفیتی مرغوب به صورت خلال وگرانول درآمده ودرخشک کن های ویژه کاملا خشک شده وضمن صرفه جویی دروقت واستفاده آسان وسریعترشما،با کیفیتی مناسب به مصرف کنندگان عرضه می شود.سبزیجات مخلوط قورمه سبزی،کرفس،آش وپلو وکوکونیز از مخلوط بهترین ها به دست آمده وراحتی درآشپزی را به همراه دارد.
سبزی نعناع وجعفری
وزن:100گرم

شرینگ :6عددی
وزن:100 گرم

شرینگ :6 عددی
وزن:100 گرم

شرینگ:6 عددی
وزن:200گرم

شرینگ :6 عددی
وزن:100 گرم

شرینگ :10عددی
وزن:100 گرم

شرینگ:6 عددی
وزن تقریبی : 460 گرم کنسروی
شرینگ : 12 عددی
وزن:100 گرم

شرینگ :6 عددی