توضیحات محصول:
مکمل های غذایی گلهابرای هر چه رنگین تر کردن سفره های شما از معتبرترین وبهترین مواد اولیه تهیه ودربسته بندی های مختلف سلفون سه لایه لمینیت ،جعبه وظروف petدر اوزان مختلف به بازار عرضه می گردد وکیفیت ویژه آن درهنگام مصرف توصیف ناپذیر است...
وزن:5 ِ80گرم

تعداد در کارتن:30 ِ70و6 باکس 25 عددی
وزن:150گرم

شرینگ:8عددی سوپری و15 عددی
وزن:80گرم

تعداد در کارتن:16 ِ40
وزن:60 ِ150گرم

تعداد در کارتن:24 ِ 50و6 باکس 20 عددی
وزن:200گرم

شرینگ:8عددی سوپری و 15عددی
وزن:150گرم

تعداد در کارتن:16 ِ40
وزن:15 - 80 - 150 گرم

تعداد در کارتن:30 - 70 و6 باکس 30 عددی
وزن:200 - 150 گرم

شرینگ:8عددی سوپری و 15عددی
وزن:50 - 150گرم

تعداد در کارتن:6 باکس 20 عددی
وزن: 50 گرم

تعداد در کارتن: 30 عددی
وزن:50 ِ150گرم

تعداد در کارتن:30 - 32 - 80 عددی