توضیحات محصول:
غلات گلها از بزرگترین ومعتبرترین مزارع وشالیزارهای سرسبزداخلی کشورتهیه وپس از سرت کامل،بوجاری،دستچین،الک می گرددودر سلفون های دولایه دراوزان مختلف به بازارهای معتبر داخلی وخارجی عرضه می گردد.
وزن: 200 گرم

تعداد در کارتن: 10 ِ14 ِ 24
وزن: 450 ِ700 ِ900گرم

تعداد در کیسه:16
وزن:300گرم

تعداد درکارتن:10 ِ 14 ِ24
وزن: 200 گرم

تعداد در کارتن: 10 ِ14 ِ24
وزن:450 ِ 700 ِ900گرم

تعداد درکیسه:16
وزن: 300 گرم

تعداد در کارتن: 10 ِ 14 ِ24
وزن:200 - 450 - 700 گرم

تعداد در کارتن:20 - 40 عددی
وزن: 450 - 700 - 900 گرم

تعداد در کارتن: 16 - 20
وزن: 300گرم

تعداد در کارتن: 10 ِ14 ِ24
وزن: 450 - 700 - 900 گرم

تعداد در کارتن: 16 - 20
وزن: 300 گرم

تعداد در کارتن: 10 ِ 14 ِ24