توضیحات محصول:
صنایع غذایی گلها،برای کامل ترکردن سبدکالای خودمحصولات جدیدی ازقبیل رشته آش(برش اصفهان)،ورمیشل ورشته پلویی گلها که تهیه شده ازآردنول وباکیفیتی مرغوب دربسته بندی مناسب وبهداشتی می باشدبه صورت شرینگ شده دراختیارشماعزیزان قرارمی دهد.
وزن: 500 گرم

تعداد در کارتن: 20
وزن: 400 گرم

تعداد در کارتن: 20
وزن: 150 گرم

تعداد در کیسه: 30