توضیحات محصول:
کافی میکس گلها،آرام بخش ،نشاط آور ومناسب برای پذیرایی از میهمانان ویژه شماوبرطرف کننده خستگی درمنازل ومحیط های کاری...
وزن:20گرم

تعداددرکارتن:4باکس 12عددی
وزن: 80 گرم

تعداد در کارتن : 27
وزن:80 گرم

تعداد در کارتن : 27
شکر