نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

شله زرد نیمه آماده زعفرانی

5,900 تومان
شله زرد نیمه آماده زعفرانی گلها در بسته بندی سلفون مقدار 100 گرم
بستن

سوپ نیمه آماده عدس

3,500 تومان
سوپ نیمه آماده عدس گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم
بستن

آش رشته نیمه آماده

4,000 تومان
آش رشته نیمه آماده گلها در بسته بندی سلفون مقدار 90 گرم
بستن

حلیم نیمه آماده

3,500 تومان
حلیم نیمه آماده گلها در بسته بندی سلفون مقدار 75 گرم
بستن

سوپ نیمه آماده مرغ

3,500 تومان
سوپ نیمه آماده مرغ گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم
بستن

سوپ نیمه آماده قارچ

3,500 تومان
سوپ نیمه آماده قارچ گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم
بستن

سوپ نیمه آماده ورمیشل

3,500 تومان
سوپ نیمه آماده ورمیشل گلهادر بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم
بستن

سوپ نیمه آماده سبزیجات

3,500 تومان
سوپ نیمه آماده سبزیجات گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم
بستن

سوپ نیمه آماده جو

3,500 تومان
سوپ نیمه آماده جو گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم