نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شله زرد نیمه آماده زعفرانی

8,000 تومان 6,400 تومان
شله زرد نیمه آماده زعفرانی گلها در بسته بندی سلفون مقدار 100 گرم

سوپ نیمه آماده عدس

5,000 تومان 4,000 تومان
سوپ نیمه آماده عدس گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

آش رشته نیمه آماده

5,500 تومان 4,400 تومان
آش رشته نیمه آماده گلها در بسته بندی سلفون مقدار 90 گرم

حلیم نیمه آماده

5,000 تومان 4,000 تومان
حلیم نیمه آماده گلها در بسته بندی سلفون مقدار 75 گرم

سوپ نیمه آماده مرغ

5,000 تومان 4,000 تومان
سوپ نیمه آماده مرغ گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

سوپ نیمه آماده قارچ

5,000 تومان 4,000 تومان
سوپ نیمه آماده قارچ گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

سوپ نیمه آماده ورمیشل

5,000 تومان 4,000 تومان
سوپ نیمه آماده ورمیشل گلهادر بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

سوپ نیمه آماده سبزیجات

5,000 تومان 4,000 تومان
سوپ نیمه آماده سبزیجات گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

سوپ نیمه آماده جو

5,000 تومان 4,000 تومان
سوپ نیمه آماده جو گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم