نمایش دادن همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

شله زرد نیمه آماده زعفرانی

20,800 تومان 16,640 تومان
شله زرد نیمه آماده زعفرانی گلها در بسته بندی سلفون مقدار 100 گرم

سوپ نیمه آماده عدس

11,400 تومان 9,120 تومان
سوپ نیمه آماده عدس گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

آش رشته نیمه آماده

9,950 تومان 7,960 تومان
آش رشته نیمه آماده گلها در بسته بندی سلفون مقدار 90 گرم

حلیم نیمه آماده

11,400 تومان 9,120 تومان
حلیم نیمه آماده گلها در بسته بندی سلفون مقدار 75 گرم

سوپ نیمه آماده مرغ

11,400 تومان 9,120 تومان
سوپ نیمه آماده مرغ گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

سوپ نیمه آماده قارچ

11,400 تومان 9,120 تومان
سوپ نیمه آماده قارچ گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

سوپ نیمه آماده ورمیشل

11,400 تومان 9,120 تومان
سوپ نیمه آماده ورمیشل گلهادر بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

سوپ نیمه آماده سبزیجات

11,400 تومان 9,120 تومان
سوپ نیمه آماده سبزیجات گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم

سوپ نیمه آماده جو

11,400 تومان 9,120 تومان
سوپ نیمه آماده جو گلها در بسته بندی سلفون مقدار 70 گرم